Gaming

Hur dataspel kan upplysa om hållbara elbolag

Dataspel har de senaste decennierna snabbt blivit ett av mest populära fritidsintressena. I hela världen är det numera fler än 2,2 miljarder människor av jordens 7,6 miljarder invånare som spelar dataspel. Långt borta är dagarna då stereotypen av en gamer var en tillbakadragen person i en mörk källare. Det är knappast förvånande att gaming blivit så populärt med tanke på den allt mer avancerade grafiken och tekniken. Många spelutvecklare kan skapa oerhört realistisk grafik som i princip är så realistisk att den kan uppfattas som verklighet.

Ökar medvetenheten om viktiga frågor

Förutom grafiken kan dataspel få gamers att öka medvetenheten om viktiga frågor och inspirera till förändringar. En av de mest aktuella frågorna i världen är utan tvekan klimatförändringarna som påverkar alla som lever på jorden. Genom dataspel är det möjligt att på ett interaktivt och underhållande sätt öka medvetenheten om denna fråga. Gamers kan få veta att små förändringar som att källsortera och byta till ett elbolag med med närproducerad el från sol, vind och vatten som är förnybara energikällor med en rad fördelar för miljön.

Några av de främsta fördelarna med att byta till ett elbolag med förnybar energi är:

  • Genererar inga utsläpp.
  • Leder till mindre vattenförbrukning.
  • Minskar ditt koldioxidavtryck.
  • Producerar mindre skadliga luftföroreningar.

På samma sätt som filmer kan dataspel engagera genom välregisserade karaktärer och spännande historier. Till skillnad mot filmer har dock dataspel fördelen att vara interaktiva och på så vis kan gamers påverka händelseförloppet. Dataspelen kan visa vilka konsekvenser spelarens beslut har och hur det påverkar situationen för de inblandade. Ett stadsbyggarspel kan till exempel visa gamers vad konsekvenserna blir av att bygga ett kolkraftverk i staden. Vidare kan dataspel visa hur enkelt det är byta och jämföra elbolag online.

Jämför elbolag hos Göta Energi

Ett första steg mot att bli mer miljövänlig är att byta till ett elavtal hos Göta Energi som är Sveriges största utmanare på elmarknaden. Hos Göta Energi är det enkelt att byta elbolag och de sköter allt kring bytet, oavsett om du byter för att du ska flytta eller för att du vill spara pengar.

Du kan välja mellan följande tre elavtal hos Göta Energi:

1. Spot On – Detta är ett rörligt elavtal med prisgaranti.

2. Vintertrygg – Ett smart elavtal som erbjuder fast elpris under vintern och rörligt under sommaren.

3. Fast-el – För att skydda dig mot stora prisvariationer är det här ett perfekt elavtal.